Általános Szerződési Feltételek

/Általános Szerződési Feltételek
Általános Szerződési Feltételek2017-03-01T17:49:17+00:00

Kérjük, vásárlás, illetve bármely jellegű szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a leírtakkal egyetért és elfogadja, valamint kötelező érvényűnek tekinti önmagára nézve. Ezen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, iktatásra nem kerül, későbbiekben nem kereshető vissza, valamint semmilyen magatartás kódexre nem utal.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a SIBA Tech Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett https://sibatech.hu honlapon elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF a https://sibatech.hu honlapon igénybe vehető valamennyi jogügyletre kiterjed.

1. Általános információk, szerződés létrejötte

1.1   A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), SIBA Tech Kft. (6912 Kövegy, Kossuth u. 54., adószám: 24115050-1-06) (a továbbiakban: Szolgáltató) és
megrendelő illetve a megrendelő által törvényesen képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság (a továbbiakban: “Ügyfél”)

1.2   Jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területéről nyújtott minden olyan információs társadalommal összefüggő és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet https://sibatech.hu honlapon keresztül igénybe vehető. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan Magyarország területére irányuló kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott feltételek alapján a meghatározott Felek között jön létre. A https://sibatech.hu honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokat és vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.3   A https://sibatech.hu honlapon történő vásárlás kizárólag elektronikus úton a honlapon elhelyezett Megrendelő, illetve Igénylő űrlap kitöltésével lehetséges.

1.4   A termék megvásárlására irányuló Megrendelő űrlap elküldésével Szolgáltató és Ügyfél között automatikusan szerződés jön létre. A magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet Szolgáltató iktat és szerződés kötéstől számított 5 évig megőrzi.

1.5   Az Ügyfél a Megrendelő és Igénylő lap elküldésével elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatot és az ÁSZF-t, valamint az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.

1.6   A https://sibatech.hu honlapon igénybe vehető szolgáltatások egy része regisztrációhoz nem kötött. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban regisztráció szükséges, amelyre az ÁSZF-ben leírtak alapján bárki jogosult. A regisztráció során megadott személyes adatokat Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzata alapján kezeli.

1.7   A megrendelési és teljesítési folyamattal kapcsolatban felmerült kérdések esetén ügyfélszolgálat áll az Ügyfelek rendelkezésére:

Telefonos ügyfélszolgálat:
Munkanapokon 10.00-től 12.00-ig, 13.00-tól 18.00-ig

Telefonszám: 06 (30) 220 2390
E-mail: info@sibatech.hu
Skype: sibatechkft

1.8 Az Ügyfél jogai és kötelezettségei: Az Ügyfelet a szolgáltatás megrendelését követően díjfizetési kötelezettség terheli. Az Ügyfél díjfizetési kötelezettségét előre díjbekérő alapján teljesíti. A szolgáltatás ellenértékének összegét Ügyfél átutalásos, vagy banki befizetési mód szerint a díjbekérőn feltüntetett határidőig köteles megfizetni. Az összeg bankszámlán történő jóváírást követően számla kerül kiállításra, amelyet postai úton, vagy elektronikus úton e-számla formában Szolgáltató megküld Ügyfél részére. A szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséért, a díjak megfizetéséért teljes mértékben Ügyfél a felelős.

1.9 A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

a) A Szolgáltató felelőssége a Keresőoptimalizálás tanácsadás keretében legjobb tudása szerint eljárni. Az Ügyfél által megadott adatok alapján Szolgáltató analitikai programokkal és személyes közreműködéssel Ügyfél honlapjának átvizsgálását és elemzését végzi. A kapott adatok alapján  Ügyfél által elvégzendő feladatokat Szolgáltató dokumentációt készít. A feladat elvégzéséhez Szolgáltató szakmai tanácsadást biztosít. A Szolgáltató nem felelős az Ügyfél által rosszul értelmezett információkból, egyéb Ügyfél általi hiányosságokból, valamint a jelentések és tanácsadás során átadott információk alapján rosszul elvégzett feladatokból eredő hibákért és következményekért. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a piacon elérhető legmegbízhatóbb analitikai szoftvereket használjon. Azonban Szolgáltató nem felelős az analitikai szoftverek hibás működésére visszavezethető okok miatt, a használat során kapott hibás adatok felhasználásából adódó hibákért és azok következményeiért. Ilyen esetben a szoftvergyártó cég felhasználási feltételei az irányadóak.

b) A Szolgáltató felelőssége a SEO Navigátor Klub esetében a legjobb tudása szerint eljárni. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a legfrissebb hírekről és eseményekről informálódjon és ezekről adatokat, információkat a Klub tagjaival megosszon.

2. Regisztráció

2.1 Az ingyenesen elérhető Keresőoptimalizálás lépésről lépésre könyv igénybevétele, a SEO Navigátor Klubba történő tagsági igény bejelentése, valamint hírlevélre feliratkozás az adott oldalon elhelyezett űrlap kitöltésével lehetséges. A feliratkozási űrlapon Ügyfélnek vezetéknév és keresztnév, valamint email-cím megadása szükséges.

2.2 Az Ügyfél a https://sibatech.hu honlapon történő regisztrációval kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a honlapon közzétett Adatvédelmi Szabályzat tartalmát megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul.

2.3 Az Ügyfél által tévesen, ill. pontatlanul megadott adatok miatti teljesítési késedelemért, valamint egyéb ezen okból adódó hibáért Szolgáltatót semmilyen jellegű felelősség nem terheli. Az Ügyfél adatait módosíthatja a hírlevél adatmódosítási linkre kattintva. A regisztrált adatok Ügyfél által történő módosításából adódó hibáért Szolgáltatót semmilyen jellegű felelősség nem terheli.

3. Termékek, szolgáltatások

3.1 A https://sibatech.hu honlap Keresőoptimalizálási tanácsadást értékesít. A szolgáltatás tartalmaz: 1 db Weboldal technikai és tartalmi elemzést, 1db Konkurencia elemzés, 1 db Optimalizálási feladatlista összeállítást, 1 óra Skype tanácsadást. Az elemzések elektronikus formában pdf formátumban készülnek. Az elemzések a megrendelő honlapjához szabott egyedi és teljes körű keresőoptimalizálási megoldást tartalmaznak. Az elkészített elemzések és tanácsadás iránymutatásai alapján Ügyfél önállóan el tudja végezni honlapja optimalizálási teendőit.

3.2 Az Ügyfél honlapjával kapcsolatos elemzések iránymutatást adnak a keresőoptimalizálási teendőkről és hibákról. A keresőoptimalizálási teendőket kizárólag Ügyfél végzi, ezért a hibásan elvégzett feladatokért, valamint ebből adódó egyéb hibákért Szolgáltatót semmilyen jellegű felellőség nem terheli.

3.3 A Keresőoptimalizálási tanácsadás megvásárlása kizárólag a honlapon elhelyezett Megrendelő, illetve Igénylő űrlapjának kitöltésével lehetséges.

3.5 A termékek árai bruttó árak. A SIBA Tech Kft. alanyi adómentességére tekintettel az árak áfa nem kerül felszámításra.

3.6 A megrendelt termékeket Szolgáltató elektronikus úton teljesíti Ügyfél részére, ezért szállítási díj nem kerül felszámításra.

3.7 A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

4. Rendelési információk

4.1   A vásárlás a https://sibatech.hu honlapon a Megrendelő, illetve Igénylő űrlap kitöltésével lehetséges.  A megrendelését követően Szolgáltató a rendelésről visszaigazoló e-mailt küld Ügyfél részére. A megrendelést követően Ügyfélszolgálat 1 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot Ügyféllel a részletek egyeztetése végett. Ez követően a rendelt termék ellenértékének kiegyenlítéséhez szükséges díjbekérő kerül elküldésre Ügyfél e-mail címére. Az ellenértékről Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően Szolgáltató számlát állít ki és postáz Ügyfél címére.

4.2   Általános teljesítési határidő banki átutalás, illetve bankszámlára történő befizetés esetén a pénz jóváírását követő 7 munkanapon belül. Az általános teljesítési határidőtől való eltérés esetén Szolgáltató e-mail formában értesíti Ügyfelet az egyedi teljesítés idejéről.

4.3   Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Ügyféllel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

5. Rendelés menete

5.1   Töltse ki pontosan a Megrendelő, vagy Igénylő űrlapot. Fontos, ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján készül el és kerül számlázásra a termék.

5.2   Fizetési mód kiválasztása (ha az adott megrendelési, igénylő űrlapnál ez lehetséges)

5.3   A “Megrendelés” gombra kattintva küldje el a megrendelését, igénylését.

5.4   E-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.

6. A megrendelt termékek díjának fizetési módja

A megrendelt terméket e-mail-ben megküldött díjbekérő alapján kizárólag banki átutalással, vagy bankszámlára történő befizetéssel egyenlíthető ki. Az összeg bankszámlára megérkezését követően kiállított számlát Szolgáltató postai úton küldi meg Ügyfél címére.

7. Garancia

Szolgáltató időgaranciát vállal termékeire. A meghatározott teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén a vételár 50%-át visszatéríti Ügyfél részére. Az időgarancia érvényesítésének feltétele az Ügyfél személyazonosságának, valamint az adattal való kapcsolatának hiteles igazolása, valamint vásárlást igazoló bizonylat bemutatása.

8. Elállás joga

A https://sibatech.hu honlapon megrendelhető személyre szabott igények alapján, egyedi, aktuális információkat tartalmazó termékek kerülnek értékesítésre. A termék egyedi jellege és személyre szóló tartalma miatt Ügyfelet nem illeti meg az elállás joga.

9. Ingyenes tanulmányok letöltése, hírlevél feliratkozás

A https://sibatech.hu honlapon lehetőség van hírlevél igénylésre. Amennyiben Ügyfél tájékoztató jellegű, aktuális információkat tartalmazó eseti reklám tartalmú, valamint akciós ajánlatokat tartalmazó megkereséseket szeretne igényelni a feliratkozási űrlapokon jelezheti igényét. A feliratkozás gombra kattintva Ügyfél elfogadja, hogy Szolgáltató hírlevelet küldjön részére. A hírlevél feliratkozás bármikor törölhető a levélben megtalálható leiratkozás linkre kattintva, valamint Ügyfél adati módosíthatóak ugyancsak a levélben található módosító linkre kattintva.

10. Hozzászólás, vélemény írása

A https://sibatech.hu honlapon megjelenő blog bejegyzésekhez való hozzászóláshoz nem mindig szükséges regisztráció. A látogatónak a nevét és e-mail címét kell megadnia, a nevét Szolgáltató nyilvánosságra hozza, ezért csak abban az esetben írjon véleményt, ha ezt elfogadja. A közzététel számára megadott név és e-mail cím valódiságáért, valamint a hozzászólás szövegének tartalmáért Szolgáltató nem felelős. Szolgáltató fenntartja magának a jogot olyan hozzászólások eltávolítására, amelyek trágár jellegűek, valamint mások jogait sérti.